Centrum Usług Bankowych Kredyty dla firm z gwarancją de minimis w ofercie GBS Banku - Banking Magazine I Banki Kredyty Pożyczki Ubezpieczenia Oszczędzanie
Home / Bankowość spółdzielcza / Kredyty dla firm z gwarancją de minimis w ofercie GBS Banku

Kredyty dla firm z gwarancją de minimis w ofercie GBS Banku 0

Kredyty dla firm z gwarancją de minimis w ofercie GBS Banku

Hasło „gwarancje de minimis” powinno zainteresować osoby prowadzące mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, które poszukują dodatkowego kapitału na finansowanie swojej działalności. Kryjący się pod nim rządowy program „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK” umożliwia zaciągnięcie kredytu z zabezpieczeniem do 60 proc. wartości zobowiązania obrotowego. Jednym z banków należących do grona uczestników projektu jest GBS Bank.

 

Gwarancja stanowi formę zabezpieczenia zaciągniętego kredytu na wypadek gdyby kredytobiorca miał problemy z jego terminową spłatą. Dzięki niej bank ma pewność, że należność zostanie mu zwrócona za pośrednictwem gwaranta. Reguluje on zobowiązanie przedsiębiorcy, który następnie musi zwrócić mu kwotę wypłaconą w ramach gwarancji wraz z odsetkami. Z kolei zwrot de minimis odnosi się do pomocy publicznej, którą dopuszcza Unia Europejska. W roku podatkowym, w którym firma ubiega się o wsparcie i w ciągu 2 wcześniejszych lat podatkowych, może ona wynosić maksymalnie 200 tys. euro (firmy z sektora transportu drogowego 100 tys. euro).


 

Program gwarancyjny, którego inauguracja nastąpiła na początku marca tego roku, a którego członkiem jest GBS Bank, powstał w celu wzmocnienia sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W czasach spowolnienia gospodarczego banki, z obawy przed problemami z terminową spłatą kredytu, często wymagają od firm wysokich zabezpieczeń. Najczęściej mają z tym problemy przedsiębiorstwa startujące z działalnością. Dzięki nowym gwarancjom nawet w przypadku braku czy posiadania niewystarczających zabezpieczeń, można otrzymać kredyt, bo w przypadku kłopotów finansowych firmy ze spłatą zobowiązania, np. z powodu bankructwa, stratę pokryje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Portfelowej Linii Kredytowej. Jednak gwarancje de minimis udzielane są wyłącznie firmom posiadającym zdolność kredytową, zgodnie z procedurą banku kredytującego.

W ramach rządowego programu osoby prowadzące działalność w sektorze MŚP mogą otrzymać w GBS Banku zabezpieczenie spłaty 60 proc. kredytu obrotowego (kredyt przeznaczony na bieżącą działalność przedsiębiorstwa np. opłacenie faktur za zakup towarów czy usług) – nie więcej niż 3,5 mln zł.

Bank udzieli kredytu w ramach rachunku bieżącego, linii kredytowej lub zobowiązania na pokrycie jednorazowych wydatków. Gwarancją BGK obejmie kredyty udzielone na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Do końca tego roku GBS Bank nie będzie pobierał prowizji, natomiast w następnym okresie rocznym wyniesie ona 0,5 proc. kwoty gwarancji.

Z programu nie mogą skorzystać podmioty działające w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, a także w sektorze rybołówstwa, akwakultury czy węglowym.

Oprócz GBS Banku umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisały m.in. ING Bank, PKO BP, BZ WBK, Getin Bank, Raiffeisen Polbank, Bank Ochrony Środowiska, Alior Banku, mBank i Multibank.

 

Sylwia Stwora

artiv


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright Sfera Finansów S.A. 

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites