Centrum Usług Bankowych Oszczędzanie w czasach niskich stóp procentowych – Banking-Magazine
Home / Informacja prasowa / Oszczędzanie w czasach niskich stóp procentowych – czy warto lokować pieniądze w bankach?

Oszczędzanie w czasach niskich stóp procentowych – czy warto lokować pieniądze w bankach? 0

Oszczędzanie to proces długotrwały, mający na celu zgromadzenie środków pieniężnych na określony cel. Najczęściej oszczędzamy na emeryturę lub na przyszłe wydatki. Oszczędności mogą również pełnić rolę zabezpieczenia na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. W Polsce stopa oszczędności nie jest wysoka, jak na kraje europejskie. Szacuje się, że ok. 10% społeczeństwa posiada oszczędności wynoszące więcej niż 10 tys. zł. Jak zatem oszczędzać w czasach niskich stóp procentowych?


Chcąc zacząć oszczędzać, musimy przede wszystkim pamiętać o dywersyfikacji naszych środków. Dobrze jest ulokować oszczędności w różnych aktywach. Zwiększa to nasze bezpieczeństwo oraz pozwala zoptymalizować zyski. Różnicując aktywa nie uzależniamy zysków od jednej inwestycji. Co do zasady osoby młode powinny podejmować większe ryzyko, ponieważ okres przez jaki będą inwestować jest dłuższy niż osób starszych. Inwestując agresywniej, początkowe straty mogą w przyszłości zamienić się w zyski. Nie każda inwestycja na początku musi być rentowna. Inwestując długoterminowo możemy uniknąć dużych wahań wartości naszych oszczędności.

Jakie produkty finansowe powinniśmy posiadać w swoim portfelu oszczędności?

W czasach niskich stóp procentowych teoretycznie najbardziej opłaca się inwestować w akcje spółek giełdowych oraz w fundusze akcyjne. Mniej atrakcyjne są produkty bankowe, surowce oraz papiery dłużne. Jednak kierując się zasadą dywersyfikacji inwestycji, powinniśmy posiadać oszczędności w różnych aktywach.

Inwestycje na rynkach kapitałowych

Inwestowanie bezpośrednio w akcje spółek wymaga od nas wiedzy oraz doświadczenia. Musimy być również na bieżąco z tym co dzieje się na rynku, dlatego też wymagana jest od nas atencja i czas. Nie wszyscy są w stanie śledzić notowania giełdowe. Z tego względu można wybrać nieco łatwiejsze rozwiązania. Przede wszystkim możemy nabyć udziały w funduszu inwestycyjnym, który inwestuje w akcje. Analizując fundusze powinniśmy zwrócić uwagę na szczegółową charakterystykę. Jeśli chcemy oszczędzać długoterminowo to najlepiej powierzyć środki funduszowi inwestującemu w stabilne spółki z płynnych rynków, które systematycznie wypłacają dywidendy. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych oferują również fundusze mieszane; które część środków inwestują w akcje, a część w bezpieczne papiery dłużne. Jest to rozwiązanie dla osób z większą awersją do ryzyka.

Papiery dłużne

Obligacje są pozornie bezpieczną inwestycją. Pozornie, ponieważ emitent obligacji zawsze może nie wykupić ich na czas, a potencjalne zyski z takiej inwestycji są ograniczone, nie tak jak w przypadku akcji. Ryzyko jest znacznie ograniczone w przypadku obligacji skarbowych, które są emitowane przez rządy poszczególnych państw. Jednak przykład Grecji pokazuje, że państwa mogą również stać się niewypłacalne. Kiedy warto inwestować w obligacje? Najlepszym momentem jest początek cyklu obniżek stóp procentowych. Wtedy, rentowność obligacji rośnie – oznacza to, że wraz z kolejnymi obniżkami stóp procentowych, obligacje przynoszą coraz bardziej cenne. Obecnie obligacje oferowane klientom detalicznym na rynku pierwotnym nie są atrakcyjną inwestycją. Dwuletnie obligacje są oprocentowane na 2% w skali roku. Obligacje z dłuższym terminem wykupu mają zmienne oprocentowanie, uzależnione poziomu inflacji.

Produkty bankowe

Produkty bankowe powinny być trzonem każdych oszczędności. Są bezpieczne oraz przynoszą pewne zyski. Zyskowność jest uzależniona od wysokości oprocentowania oferowanego przez banki. Na wysokość oprocentowania pośrednio wpływają stopy procentowe ustalane przez NBP. Te z kolei są dostosowywane do poziomów inflacji. Banki oferują przede wszystkim dwa rodzaje produktów oszczędnościowych, na które powinno zwrócić się uwagę. Są to konta oszczędnościowe i lokaty bankowe. Konta są bardziej płynne, ale zapewniają niższe zyski. Lokaty bankowe wiążą się z zamrożeniem środków, lecz gwarantują wyższe oprocentowanie. W ocenie rentowności tych produktów powinniśmy brać pod uwagę poziom inflacji i realne zyski. Porównując oprocentowanie nominalne lokaty z wysokością inflacji możemy policzyć, ile rzeczywiście zarobimy na takiej inwestycji. Nawet przy niskich stopach procentowych i niskim oprocentowaniu lokat, może okazać się, że zyski realne są wyższe niż z niejednej ryzykownej inwestycji.

Podsumowując, rozpoczynając przygodę z oszczędzaniem powinniśmy zadbać o zróżnicowanie naszego portfela. Wiele różnych aktywów zapewni nam większe bezpieczeństwo. Podstawą naszych oszczędności powinny być produkty bankowe takie jak lokaty i konta oszczędnościowe, ewentualnie inne bezpieczne aktywa. Część oszczędności warto zainwestować ryzykowniej, aby zwiększyć potencjalne zyski.

Szczegóły ofert banków znajdziesz sprawdzając aktualny ranking lokat na oszczednoscionline.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright Sfera Finansów S.A. 

Theme developed by TouchSize - Premium WordPress Themes and Websites